درجه حرارت پرونده ارتباط بازداشت اکوادور

درجه حرارت: پرونده ارتباط بازداشت اکوادور دستگاه قضایی بین الملل اکوادور وزیر سابق

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت پارسال چقدر از اموال خود را فروخت؟

بررسی آمار واگذاری های سال گذشته دولت نشان از فروش ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده دارد. 

دولت پارسال چقدر از اموال خود را فروخت؟

دولت پارسال چقدر از اموال خود را فروخت؟

عبارات مهم : قانون

بررسی آمار واگذاری های سال گذشته دولت نشان از فروش ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده دارد.

به گزارش خبرآنلاین یه نقل از پژوهشکده پولی، در سالی که گذشت ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی به وسیله شرکت شخصی سازی واگذار شده است که از این میان یک هزار و ۸ میلیارد ریال از طریق بورس و ۱۲ هزار و ۶۰۶میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است است.

همچنین از واگذاری های صورت گرفته در این مدت، ۱۳ هزار و ۴۷۹میلیارد ریال به صورت بلوکی و ۱۳۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته هست. افزون بر این، از ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در سال گذشته، ۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری ها و ۸ هزار و ۹۹۷میلیارد ریال متعلق به گروه ۲ واگذاری ها بوده است.

دولت پارسال چقدر از اموال خود را فروخت؟

بر اساس فهرست انتشار یافته بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سال ۹۶ تعداد ۳۳۷ بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند. همچنین طبق قانون سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی جهت واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده است بود که این مهلت در سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶و ۹۷ تمدید شده است است.

گفتنی هست، به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش شخصی واگذار کند. همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی مانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

بررسی آمار واگذاری های سال گذشته دولت نشان از فروش ۱۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس و مزایده دارد. 

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | قانون اساسی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog