درجه حرارت پرونده ارتباط بازداشت اکوادور

درجه حرارت: پرونده ارتباط بازداشت اکوادور دستگاه قضایی بین الملل اکوادور وزیر سابق

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی التهاب بازار ارز ریشه سیاسی دارد / سیف

استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده است 

التهاب بازار ارز ریشه سیاسی دارد / سیف

سیف:التهاب بازار ارز ریشه سیاسی دارد

عبارات مهم : بازار

استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده است

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:«سیاست های چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص قیمت سود باعث نوسانات زیاد بازار ارز نشده، بلکه سیاست های مذکور در عمل توانسته از التهابات زیاد بازار ارز جلوگیری کند.»

به گزارش خبرآنلاین،رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با بررسی و تحليل سياستهای پولی و ارزی بانک مرکزی طی سال های اخير در خبر رسان تلگرام خود نوشت:« علي رغم دستيابي به موفقيت هاي قابل توجه در زمينه متغيرهاي كلان اقتصاد نظير قیمت تورم و قیمت رشد اقتصادي در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم، ولی به دليل مباحث سياسي در حوزه بين المللی و همچنين حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده شد و اين امر نگراني هايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد.

التهاب بازار ارز ریشه سیاسی دارد / سیف

متعاقب اين تحولات، بانک مرکزي با همراهي شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب یک بسته سياستي اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ریالی با قیمت 20 درصد و ریالی مبتني بر ارز يک و دو ساله با قیمت سود به ترتيب 4 و 4.5درصد و در نهايت طرح پيش فروش سکه بهار آزادي از طريق شعب منتخب بانک ملي به صورت شش ماهه 14 ميليون ريال و يکساله 13 ميليون ريال، اجزای بسته اخير بانك مركزي بودند كه در بهمن ماه 1396 ارائه شد.

با وجود موفقيت قابل توجه بسته سياستي جديد، متاسفانه برخي از رسانه ها و فعالان اقتصادي بدون توجه به محدوديت های سياست گذار و همچنين عدم عنايت به تمام مولفه هاي موثر بر بازار ارز، ابهاماتي را در خصوص سياست های گذشته و عقب نشيني بانك مركزی از آنهامطرح می کنند كه در اين خصوص بيان چند نكته به شرح زیر ضروري است:

استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده است 

1-ابلاغ بخشنامه هشت بندی، صرفاً قیمت های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سياستی جديدی محسوب نمي شود.

2- بخشنامه هشت بندي، سيّاليّت سپرده هاي بانكي را به طور قابل توجهي كاهش داده و اگر مقرر بود كه از محل گسيل نقدينگي به سمت ساير بازارها، بازار ارز با التهاب روبه رو شود، اوج بودن سهم سپرده هاي كوتاه مدت از كل سپرده هاي بخش غيردولتي در فضاي قبل از اجراي بخشنامه فضاي بسيار مناسب تري را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده است فراهم مي كرد. بنابراين بايد اذعان داشت كه نه تنها سياست هاي چند ماه گذشته بانک مرکزي در خصوص قیمت سود باعث نوسانات بيشتر بازار ارز نشده، بلکه سياست های مذکور در عمل توانسته از التهابات بيشتر بازار ارز جلوگيري کند.

3- با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین وقت اجرای بخشنامه فوق الذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشان دهنده عدم تاثيرپذيری بازار ارز از بخشنامه هشت بندي است.

التهاب بازار ارز ریشه سیاسی دارد / سیف

4- بررسي عملکرد مجموعه کارها بانک مرکزي در قالب بسته سياستی اخير، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهی سپرده ريالي با استقبال قابل توجهی روبه رو بوده هست. اين بدان معنی است که در صورتی که فعالان اقتصادي بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً بايد به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا مي رفتند، اين در حالی است که استقبال سرمايه گذاران و سپرده گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ريالی به عنوان يکی از ابزارهای بازار پول بوده هست. لذا اين امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی اوج در بازار ارز و همچنين جالب بودن بازار پول جهت سپرده گذاران هست، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.

5- اصولاً اتخاذ سياست های پولی ماهيتی کوتاه مدت دارد و اقدام اخير در جهت برطرف التهاب بازار ارز صورت پذيرفته است و عملكرد روزهای گذشته نيز حاكی از موفقيت بسته جديد سياستی بانك مركزي هست. بنابراین اتخاذ سياست های بانك مركزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً با نشانه زدودن التهابات كوتاه مدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهی است كه با اجراي موفق آن، شرايط و فضای سياست گذاری پولي و ارزی كشور به وضعيت عادی خويش باز خواهد گشت.

استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده است 

6- از هموطنان نيز درخواست مي شود تحت تاثير این گونه فضاسازي های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمايه گذاری در بازار رسمی کشور که از قیمت بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتری برخوردار هست، علاوه بر سرمايه گذاری مطمئن و بدون ريسک، گام مهمی در جهت کمک به افزايش توليد و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعاليت های سوداگرانه و سفته بازی ضمن بهره مندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های مثبت، موجبات رشد کارآفرین را در کشور فراهم کنند.

واژه های کلیدی: بازار | سياست | استقبال | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog