درجه حرارت پرونده ارتباط بازداشت اکوادور

درجه حرارت: پرونده ارتباط بازداشت اکوادور دستگاه قضایی بین الملل اکوادور وزیر سابق

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی متن کامل گزارش تازه آژانس راجع به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام

گزارش تازه آژانس جهت یازدهمین بار از وقت اجرای برجام و جهت نخستین بار بعد از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر تایید می‌کند که کارها و فعالیت‌های هسته‌ای کشور عزیز

متن کامل گزارش تازه آژانس راجع به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام

متن کامل گزارش تازه آژانس راجع به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام

عبارات مهم : آژانس

گزارش تازه آژانس جهت یازدهمین بار از وقت اجرای برجام و جهت نخستین بار بعد از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر تایید می کند که کارها و فعالیت های هسته ای کشور عزیزمان ایران کاملا منطبق با برجام است.

به گزارش ایسنا متن کامل یازدهمین گزارش فصلی آژانس بین المللی ارژی اتمی به شرح زیر است.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

GOV/2018/24

24 ماه می 2018

راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

A. مقدمه

1. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت شرکت ملل (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) و در خصوص مباحث مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در کشور عزیزمان ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص مباحث مالی، و مشورتها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون یکسان ایجاد شده است به وسیله برجام، ارائه می دهد.

B. سابقه

2. در تاریخ 14 ژوئیه 2015، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، بهمراه نماینده عالی اتحادیه اروپا جهت امور خارجی و سیاست امنیتی (E3/EU+3) و کشور عزیزمان ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت قطعنامه 2231 (2015) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست نمود که “راستی آزمائی و نظارت مورد نیاز بر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران جهت کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد” ((GOV/2015/53 and Corr.1, para.8. در اوت 2015، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت مورد نیاز بر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران همانگونه که در برجام آینده نگری شده است را انجام داده و بر همین اساس جهت کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت شرکت ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون یکسان همچنانکه در سند GOV/2015/53 و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

3. در دسامبر 2016 و ژانویه 2017 مدیرکل نه (9) سند ، که از سوی همه اعضای کمیسیون یکسان تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی جهت اجرای کارها مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران مندرج در برجام جهت دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.

4. هزینه هر سال تخمینی آژانس جهت اجرای پروتکل الحاقی کشور عزیزمان ایران و جهت راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ 2/9 میلیون یورو در سال می باشد. جهت سال 2018 منابع مالی فرابودجه ای جهت مبلغ 1/5 میلیون یورو از 2/9 میلیون یورو مورد نیاز است . تا تاریخ 15 می 2018، مبلغ 1/6 میلیون یورو منابع مالی فرابودجه ای جهت تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با برجام جهت سال 2018 و بعد آن در دسترس است.

C. فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

5. از تاریخ 16 ژانویه 2016 (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران ذیل برجام را منطبق با رویه های پادمانی استناندارد آژانس و به شیوه ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است ، . آژانس از وقت انتشار گزارش فصلی قبلی مدیرکل ، بشرح ذیل گزارش می دهد.

C.1 . فعالیت های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

6. کشور عزیزمان ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR-40) موجود را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است.، کشور عزیزمان ایران قرص های اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده است به صورت خاص جهت راکتور IR-40 طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است (بندهای 3 و 10).

7. کشور عزیزمان ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در کشور عزیزمان ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین کشور عزیزمان ایران و مقدار آب سنگین تولید شده است در HWPP نظارت نماید (بند 15). در تاریخ 6 می 2018، آژانس راستی آزمائی نمود که این کارخانه در حال فعالیت است و اینکه ذخیره آب سنگین کشور عزیزمان ایران 3/120 متریک تن می باشد. در طول دوره گزارش دهی کشور عزیزمان ایران بیش از 130 متریک تن آب سنگین نداشته است (بند 14).

8. کشور عزیزمان ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی پایتخت کشور عزیزمان ایران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون(MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده است دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای 18 و 21).

C.2 . فعالیت های مربوط به غنی سازی و سوخت

9. در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز بیش از 5060 سانتریفیوژ IR-1 به صورت راه اندازی شده است در 30 آبشار به شکل محاسبه شده است در واحدهای عملیاتی در وقت توافق اطراف برجام (بند 27) به صورت راه اندازی شده است باقی نمانده اند. کشور عزیزمان ایران تعداد 20 سانتریفیوژ IR-1 را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب راه اندازی شده است در FEP خارج کرده است (بند 29.1).

10. کشور عزیزمان ایران به غنی سازی UF6 در FEP ادامه داده هست. کشور عزیزمان ایران غنی سازی بالاتر از 67/3 درصد از اورانیوم 235 را انجام نداده است (بند 28).

11. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره شده است اورانیوم غنی سازی شده است کشور عزیزمان ایران از میزان 300 کیلوگرم UF6 غنی شده است تا میزان 67/3 درصد اورانیوم 235 (یا معادل آن در اشکال متفاوت شیمیایی) فراتر نرفته است (بند 56). میزان 300 کیلوگرم UF6 معادل با 8/202 کیلوگرم اورانیوم می باشد.

12. تا تاریخ 14 می 2018، میزان اورانیوم غنی شده است تا 3.67 درصد اورانیوم 235 کشور عزیزمان ایران 9/123 کیلوگرم بوده هست، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک.

13. در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) تعداد 1044 سانتریفیوژ IR-1 در یک بال (واحد 2) از تأسیسات مزبور قرار داده شده است اند (بند 46). در تاریخ 16 می 2018 آژانس راستی آزمایی نمود که تعداد 1020 سانتریفیوژ IR-1 در شش آبشار راه اندازی هستند. در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی نمود که پنج سانتریفیوژ IR-1 در قالب طراحی موقعیت های 16 سانتریفیوژ IR-1 راه اندازی شده است بودند و یک سانتریفیوژ IR-1 در یک موقعیت جداگانه راه اندازی شده است بود، به منظور انجام «تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ های پایدار». کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته ای در کارخانه وجود نداشته است (بند 45).

14. همه سانتریفیوژهای انبار شده است به همراه متعلقات آنها در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای 29، 47، 48 و 70). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز مشمول بر همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است است (بند 71). آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته هست. (بند 51)

15. کشور عزیزمان ایران فعالیت های غنی سازی اش را در جهت برنامه بلند مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده است به آژانس در تاریخ 16 ژانویه 2016 انجام داده است (بند 52).

16. در تاریخ 12 می 2018 آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده است در TRR در کشور عزیزمان ایران از میزان پرتودهی بالاتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار هستند.

17. کشور عزیزمان ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده است را به منظور تبدیل صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات تازه بدهید منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58).

C.3. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ

18. هیچ اورانیوم غنی شده است ای از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه انباشت نگردیده، و غنی سازی تحقیق و توسعه کشور عزیزمان ایران انجام شده است با یا بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوزها در چارچوب محدودیتهای تعریف شده است در برجام بوده است (بندهای 42-32).

19. کشور عزیزمان ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند 1/80 ). آژانس نظارت مداوم مشمول بر استفاده از کارها نظارتی و مراقبتی را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده است جهت تولید لوله های روتور و بیلوزها جهت تولید سانتریفیوژ فقط جهت فعالیتهای مشخص شده است در برجام استفاده شده است اند( بند 2/80 ). کشور عزیزمان ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR-1 را جهت جایگزینی با آنهایی که خراب شده است و یا از کار افتاده اند تولید نکرده است.( بند 62)

20. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور مشمول بر لوله روتورها و بیلوزهایی که از روز اجرا تولید شده است اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند. (بند 70) کشور عزیزمان ایران با استفاده از فیبر کربن لوله های روتور تولید کرده که به وسیله آژانس نمونه برداری و آزمایش شده است و تمامی آنها تحت کارها نظارتی و مراقبتی آژانس بوده است.

D. کارها براق سازی

21. کشور عزیزمان ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهای الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله اوضاع آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری به وسیله ادوات اندازه گیری راه اندازی شده است آژانس تسهیل گردد (بند 67.1). کشور عزیزمان ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت جهت بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و جهت آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایتهای هسته ای در کشور عزیزمان ایران را تسهیل نموده است (بند 67.2). کشور عزیزمان ایران بازرسان منصوب بیشتری را پذیرفته است(بند 67.3)

22. کشور عزیزمان ایران کماکان به آژانس اجازه داده – تا از طریق کارها مورد توافق با ایران، از جمله از طریق کارها مراقبتی و نظارتی – بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده است در کشور عزیزمان ایران یا کسب شده است از دیگر منابع و انتقال یافته شده است به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند 68)، نظارت نماید. همچنین، کشور عزیزمان ایران تمامی اطلاعات مهم جهت قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده است در کشور عزیزمان ایران یا کسب شده است از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند 69) .

E. دیگر اطلاعات مرتبط

23. کشور عزیزمان ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده 17 (b) پروتکل الحاقی، تا وقت مورد نیاز الاجرا شدن آن را ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های کشور عزیزمان ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتکل الحاقی دسترسی های تکمیلی به همه سایتها و اماکن مورد نیاز جهت دیدار در کشور عزیزمان ایران داشته هست. همکاری بموقع و فعالانه از سوی کشور عزیزمان ایران در ارایه چنین دسترسی موجب تسهیل در اجرای پروتکل الحاقی و زیاد کردن اعتماد می گردد.

24. همانگونه که قبلاً گزارش شد، در ژانویه 2018، آژانس از کشور عزیزمان ایران درخواست نمود تا بر اساس پروتکل الحاقی روشن سازی و توضیحات بیشتری در خصوص طرحهایش در مورد توسعه تناوب سوخت هسته ای، مشمول بر فعالیتهای تحقیق و توسعه جهت پیشران هسته ای دریایی ارایه نماید. همچنین آژانس توصیه نمود که چنانچه کشور عزیزمان ایران تصمیم به ساخت تاسیسات تازه مورد استفاده جهت پیشران هسته ای دریایی گرفته هست، مقتضی است براساس کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی (بخش عمومی) از موافقتنامه پادمانها، اطلاعات طراحی اولیه مربوط به این تاسیسات را به آژانس ارایه نماید. طی نامه مورخ 28 آوریل 2018، کشور عزیزمان ایران به آژانس اطلاع داد که در رابطه با کد اصلاحی 1/3 ، از جمله، « مراحل بعدی ارایه اطلاعات در وقت مقتضی به آژانس تحویل داده خواهد شد» و افزود که « طی پنج سال اول، هیچ نوع تاسیساتی دخیل نخواهد بود و موتورها / رآکتورهای با سوخت هسته ای جهت اهداف غیر نظامی (Civilian) مورد استفاده قرار خواهد گرفت». در همان نامه، در رابطه با پروتکل الحاقی، کشور عزیزمان ایران اعلام نمود که اطلاعات زیاد در قالب نسخه روزآمد شده است بعدی اظهارنامه های سال 2017 (پروتکل الحاقی) به آژانس ارایه میگردد.
25. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران ذیل برجام، مشمول بر تعهداتی که در بخش های D، E، S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.
26. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در جلسات گروه کاری خرید کمیسیون یکسان شرکت نکرده هست. (برجام، ضمیمه چهار – کمیسیسون مشترک، بند 6.4.6).

F. خلاصه:

27. آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده است در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی کشور عزیزمان ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان ها اعلام شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیتها و مواد هسته ای اعلام نشده جهت کشور عزیزمان ایران کماکان ادامه دارد.
28. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی کشور عزیزمان ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.
29. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

متن کامل گزارش تازه آژانس راجع به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | توافق با ایران | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog