درجه حرارت پرونده ارتباط بازداشت اکوادور

درجه حرارت: پرونده ارتباط بازداشت اکوادور دستگاه قضایی بین الملل اکوادور وزیر سابق

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی منتقدان اصلاح طلب روحانی،در قضاوت عجله نکنند / محمدهاشمی

روزنامه اعتماد در باره عوض کردن رویکرد سیاسی حسن روحانی با محمدهاشمی مصاحبه ای انجام داده است.

منتقدان اصلاح طلب روحانی،در قضاوت عجله نکنند / محمدهاشمی

محمدهاشمی:منتقدان اصلاح طلب روحانی،در قضاوت عجله نکنند

عبارات مهم : سياسي

روزنامه اعتماد در باره عوض کردن رویکرد سیاسی حسن روحانی با محمدهاشمی مصاحبه ای انجام داده است.

منتقدان اصلاح طلب روحانی،در قضاوت عجله نکنند / محمدهاشمی

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

به نظر شما روحاني دولت دوازدهم با روحاني دولت يازدهم تفاوت دارد؟

نه، به نظر من تغيير نكرده اند.

روزنامه اعتماد در باره عوض کردن رویکرد سیاسی حسن روحانی با محمدهاشمی مصاحبه ای انجام داده است.

برخي اعتقاد هستند كه او با روحاني پيش از انتخابات تفاوت دارد.

دوره تبليغات انتخاباتي فضاي مختص به خود را دارد. در آن فضا آنچه اتفاق مي افتد گفت وگو بين رقبا هست. وقتي كه رقيب حمله و تخريب مي كند، تهمت مي زند يا تحريف مي كند، طرف برابر نيز جواب مناسب مي دهد لذا تبليغات انتخاباتي را نبايد به حساب استرات‍ژي طرفين گذاشت. آن حرف ها تاكتيك همان دوره هست. به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه برنده انتخابات، رييس جمهور همه مردم هست. به همين خاطر برنامه هايي كه عملياتي مي شود با برنامه هايي كه پيش از انتخابات گفته مي شد، تفاوت دارد.

مطالبات بخش هايي از جامعه همچون زنان، جوانان و دانشجويان پاسخ درخوري نگرفته و روحاني در مورد مشكلات حوزه حقوق شهروندي مثل ماجراي سپنتا نيكنام ساكت هست. اين پرسشها موجب مي شود كه برخي از واکنش‌ها روحاني تلقي بي تفاوتي داشته باشند.

من اينها را به بي تفاوتي تعبير نمي كنم. تعبير من وجود ملاحظات و محدوديت هايي براي رييس جمهور هست. افراد اگر خود را در جايگاه رييس جمهور قرار دهند درك مي كنند كه هر كسي با محدوديت هايي مواجه هست. بالاخره در كشور ما تنها قوه مجريه وجود ندارد. قوه هاي ديگر، رهبري، نيروهاي مسلح، علما و مراجع، شوراي نگهبان و… هر يك خواسته اي و رويكردي دارند. نمي شود گفت كه رييس جمهور بعد از رييس جمهور شدن فقط به خواسته هاي حاميان خود توجه كند. ممكن است اين حاميان از طيف هاي متفاوت باشند و توقعات متفاوتي داشته باشند. حتما در يك محدوده اي بايد به اين مطالبات توجه كرده كه به اعتقاد من در اين محدوده توجه شده است هست. ولی اينكه بگوييم صرفا به حاميان توجه شود، درست نيست چون رييس جمهور بايد به همه گروه ها و ملت توجه كند. من اعتقاد دارم كه دوران تبليغات انتخاباتي با دوره رياست جمهوري تفاوت دارد و فضاي آن دوره ايجاب مي كند كه وعده هايي داده و حرف هايي زده شود؛ ضمن اينكه دوره رياست جمهوري چهار سال است و اكنون فقط سه ماه از آن گذشته هست. ملاك قرار دادن عملكرد اين چند ماه و قضاوت بر مبناي آن اصلا درست نيست. ممكن است برخي موارد در بلندمدت انجام شود يا جهت گيري ديگري شود.

منتقدان اصلاح طلب روحانی،در قضاوت عجله نکنند / محمدهاشمی

گروه هاي حامي بايد دو ملاحظه را در نظر داشته باشند. اول اينكه رييس جمهور بعد از انتخابات فقط رييس جمهور آنها نيست و بايد به خواسته ها و رويكرد همه گروه ها توجه داشته باشد. نكته دوم اين است كه وقت را در نظر داشته باشند و با عجله قضاوت نكنند. از دوره دوم مدت زيادي نگذشته هست. دولت براي تحقق وعده هاي خود نياز به برنامه ريزي و وقت بيشتري دارد. به اعتقاد من قضاوت زودهنگام خودش يك آفت است.

گمانه تغيير رويكرد روحاني يا چرخش به راست او تنها به خاطر بي توجهي به مطالبات و انتقادهاي اصلاح طلبان طرح نشده و نشانه هاي ديگري نيز دارد. به عنوان مثال ديدار آقاي روحاني با جامعه روحانيت مبارز.

روزنامه اعتماد در باره عوض کردن رویکرد سیاسی حسن روحانی با محمدهاشمی مصاحبه ای انجام داده است.

اين نيز نشانه قابل توجهي نيست. روحاني در ساليان طولاني عضو جامعه روحانيت مبارز بوده هست. در يك مقطعي به جلسات نمي رفتند ولی اين چيزي را تغيير نمي دهد. از سوي ديگر جامعه روحانيت مبارز نيز مثل گروه هاي سياسي ديگر درخواست ملاقات كردند و رييس جمهور پذيرفت. به اعتقاد من اين عنوان عجيب و غريبي نيست كه بگوييم مبناي چرخش روحاني به راست هست. اينها تعابير درستي نيست و كساني آن را مطرح مي كنند كه به جايگاه رييس جمهور بي توجه هستند. بايد پذيرفت كه رييس جمهور، رييس جمهور همه است بايد با همه گروه هاي سياسي ملاقات شود و به توقعات همه گروه هاي سياسي توجه كند.

منتقدان اصلاح طلب روحانی،در قضاوت عجله نکنند / محمدهاشمی

واژه های کلیدی: سياسي | قضاوت | انتخابات | رييس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog