درجه حرارت پرونده ارتباط بازداشت اکوادور

درجه حرارت: پرونده ارتباط بازداشت اکوادور دستگاه قضایی بین الملل اکوادور وزیر سابق

گت بلاگز یزد اعتماد یکی از شاخص های همکاری

مشارکت جمعی، همراهی و تعامل لازمه امور است و اگر مشارکت، همراهی و تعامل در کارها باشد خروجی کار به عالی ترین شکل ممکن خواهد بود.

اعتماد یکی از شاخص های همکاری

عفتی مدیرکل بهزیستی استان درگفتگو باخبرنگار گروه استان های گروه تحریریه سایت جوان از یزد؛ گفت: گستره شورای کارشناسی در شرکت بهزیستی به سمتی رفته که امروز نمایندگان کارکنان ادارات بهزیستی شهرستان نیز در این شورا نظرات و پیشنهادات خود را ارئه کنند.

عفتی گفت: در یک ساختار نظام مند همه ما مشغول ارایه خدمت هستیم و هر کدام ما در کنار این نقش باید بتوانیم نقش سازمانی خود را به خوبی ایفا کنیم تا نشانه مجموعه اتفاق افتد.

عبارات مهم : اعتماد

وی افزود: هنوز این نگاه در سیستم دولتی جا نیافتاده که هر کدام از افراد در کلان شرکت نقش دارند و اگر درست ایفا نقش نکنند در عملکرد نقص ایجاد می شود.
مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به شاخص های ارزیابی ثروت در دنیا گفت: منابع طبیعی، تکنولوژی، نیروی انسانی توانمند و سرمایه اجتماعی چهر شاخص ارزیابی ثروت در دنیا هستند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی به تعامل در کشور باز می گردد و هرچه تعامل و همکاری در کشور زیاد باشد آسیب نیز کمتر است.
عفتی با اشاره به آسیب موجود در مناطق حاشیه ای گفت: در این مناطق تعامل و همکاری جمعی پایین است ولی در محلات قدیمی که تعامل و همکاری بالاست سطح آسیب نیز پایین است.
وی افزود: در محیط اداری نیز هر چه سرمایه اجتماعی خود را گسترش دهیم سطح آسیب کمتر خواهد بود.
مدیرکل بهزیستی استان یزد یکی از شاخص های همکاری را اعتماد دانست و گفت: در نظامی که اعتماد نباشد همکاری نیز اتفاق نمی افتد.
عفتی ورود در جزء به جزء امور را به معنی اعتماد نداشتن به سیستم دانست و گفت: متاسفانه در دید بعضی مدیران هنوز این نگاه واگذاری امور به کارکنان ایجاد نشده است و افراد به شکل وسواس گونه کارها را کنترل و انجام می دهند.
وی تشکیل دومین شورای کارشناسی بهزیستی استان یزد را برگرفته از نگاه همکاری جمعی دانست و گفت: این شورای طی فعالیت خود نقش پررنگی در بررسی مباحث تخصصی بهزیستی و ارائه پیشنهادات کاربردی و در نهایت تصمیم سازی داشته است.
انتهای خبر/ ی

واژه های کلیدی: اعتماد | همکاری | استان یزد | یزد | مشارکت جمعی | شورای کارشناسی بهزیستی | مدیرکل بهزیستی استان | تعامل ومشارکت جمعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog